Amazing Grace | พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ

Graceful Sunday | รักอัศจรรย์

รักอัศจรรย์ - หัวข้อเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 16 Dec 2018 โดย ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท 6 พูดถึง ความรักที่บางคนก็สมหวัง บางคนก็ผิดหวัง บางคนอกหักกับความรัก บางคนเข็ดขยาดกับมัน แต่ไม่ว่าเราจะขยาดกับความรักขนาดไหน ในใจลึกๆก็ยังต้องการความรักอยู่ดี…

Graceful Sunday | พระเจ้ารับเราเป็นบุตร

พระเจ้ารับเราเป็นบุตร - หัวข้อเทศนาประจำวันอาทิตย์ที่ 9 Dec 2018 โดยศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท 6 พูดถึงความหมุนไวของโลกในยุคปัจจุบัน จนทำให้ใครหลายคนปรับตัวไม่ทัน หลายคนเกิดความกลัวภายในจิตใจ กลัวจน กลัวการเลิกลา กลัวตาย บางคนรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว…