airbnb

“NooJo Art and Farm” วิถีชีวิตพอเพียงที่ “รถไฟฟรี” ก็ไปถึง

January 28, 2017
30 mins read
NooJo Art and Farm ในดินแดนที่ไร้ความวุ่นวาย ในดินแดนที่เรามีท้องฟ้า สายฝน และฝูงเป็ดเป็นเพื่อน แต่เป็นดินแดนที่ใกล้กรุง แถมยังมีรถไฟฟรีวิ่งผ่านแบบนี้แล้ว เราใช้เวลาตัดสินใจไม่นานนักก็รีบติดต่อไปทาง NooJo Art and Farm ผ่าน Airbnb ที่ๆใช้ความสัมพันธ์เป็นรั้วบ้าน และใช้วิถีพอเพียงในการดำเนินชีวิต พรุ่งนี้เช้าเราก็เก็บกระเป๋ารีบไปขึ้นรถไฟฟรีให้ทัน เพื่อไปลองใช้ชีวิตแบบที่ใฝ่ฝันอยากเป็น ตามฉันมา