Camping

Walk Camp | 2 วัน 1 คืน…ทิ้งสัญญาณมือถือไป “เลี้ยงช้าง”

November 18, 2017
30 mins read
Walk Camp Walk Camp – ใครจะไปรู้ว่ามันจะมีดินแดนหนึ่งในเชียงใหม่ ที่เราสามารถอยู่แบบไร้สัญญาณโทรศัพท์ ได้พักจิตใจจากโลกโซเชี่ยลจริงๆ ที่สำคัญดินแดนแห่งนั้นเราจะมีช้างเป็นเพื่อน ตามเรามา 6 August Journey จะพาไปสัมผัสชีวิต Slow life อยากไปทำไง ? เราเริ่มที่การ Inbox ไปที่เฟซบุค :