farm

“NooJo Art and Farm” วิถีชีวิตพอเพียงที่ “รถไฟฟรี” ก็ไปถึง

NooJo Art and Farm ในดินแดนที่ไร้ความวุ่นวาย ในดินแดนที่เรามีท้องฟ้า สายฝน และฝูงเป็ดเป็นเพื่อน แต่เป็นดินแดนที่ใกล้กรุง แถมยังมีรถไฟฟรีวิ่งผ่านแบบนี้แล้ว เราใช้เวลาตัดสินใจไม่นานนักก็รีบติดต่อไปทาง NooJo Art and Farm ผ่าน Airbnb ที่ๆใช้ความสัมพันธ์เป็นรั้วบ้าน และใช้วิถีพอเพียงในการดำเนินชีวิต พรุ่งนี้เช้าเราก็เก็บกระเป๋ารีบไปขึ้นรถไฟฟรีให้ทัน...