King

แม่ลาน้อย ดินแดนที่ “พ่อหลวง” สร้างไว้

November 6, 2016
53 mins read
แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย ดินแดนอะไร…มีแต่ลาหรือเปล่า ? มันอยู่ที่ไหนของประเทศ ? คำถามเป็นล้านเกิดขึ้นในใจเมื่อเราได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ร่วมเดินทางกับ [Walk of The King – เดินทางพ่อ] จะมีที่ไหนในประเทศบ้างที่ผู้คนชาวบ้านจะอยู่กันน้อย ทำให้เราปล่อยใจไปกับการใช้วิถีสโลไลฟต์ได้ขนาดนี้ แม่ลาน้อย ไม่มีเส้นทางไหนที่พ่อหลวงไปไม่ถึง จะมีที่ไหนบ้างที่เราจะได้จิบกาแฟสตาร์บัคแก้วล่ะ 35 บาทท่ามกลางขุนเขาได้ จะมีที่ไหนบ้างที่ได้กินสลัดบาร์ซิสเลอร์ในราคาเบาเวอร์ ที่นี่เป็นคำตอบ