Matho Monastery | Hidden Gem ใน เลห์ ลาดัก

Matho Monastery หรือ Matho Gompa เป็นอีกหนึ่งวัดในเลห์ ลาดักที่ได้ชื่อว่าเป็น Hidden Gems เพราะอยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์มา 26 กิโลเมตร และไม่ค่อยมีคนมาเท่าไรหนัก แต่ดูวิวสิมันพีคมากจริงๆ ตามเรามา 6 August Journey จะพาไปชมความงามที่นี่กัน

ที่นี่มีอีกชื่อคือ Mangtro Monastery ซึ่งคำว่า Mang แปลว่า หลายคน และ คำว่า tro แปลว่าความสุข รวมแล้วน่าจะหมายถึงที่แห่งนี้จะทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน Matho มีความสุข

สาเหตุที่วัดแห่งนี้ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไร เพราะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างไกลจากถนนทางหลวงมาก ทำให้ไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่ดูจากวิวแล้วเราขอยกให้ที่นี่เป็น Hidden Gems ของ เลห์ ลาดักเลย

ตัววัดเองก็มีความพลาสเทลเล็กน้อย ดูจากสีของอาราม โดยข้างในจะมีพระศึกษาธรรมอยู่ และ ดูค่อนข้างไม่เก่ามากนัก ต่างจากวัดอื่นๆในเลห์ โดยที่นี่เป็นพุทธศาสนานิกายแบบทิเบตสาย Sakyapa

สีอารามมีความพลาสเทล
สีน้ำตาลอมแดงของอาราม
ความงามของอารามที่นี่

จุดที่สวยมากๆ มองออกไปก็เจอคือที่นี่แหละ ที่นี่มีแม่น้ำไหลผ่าน ต้นไม้หลากหลายสีสลับกัน อยากเห็นที่นี่ในฤดูกาลอื่นบ้างว่าจะเป็นอย่างไร