Stakna Monastery | วัดที่สามารถถ่ายรูปได้ตั้งแต่ทางเข้า

December 29, 2018
406 views
4 mins read

Stakna Monastery หรือ Stakna Gompa เป็นวัดพุทธศาสนาที่พบได้ในทิเบต ซึ่งชื่อ Stakna นั่นแปลว่าจมูกเสือ เพราะวัดแห่งนี้ถูกสร้างบนเนินเขาที่รูปร่างคล้ายจมูกเสือ วันนี้ 6 August Journey จะเล่าให้ฟังว่าเราไปทำอะไรที่นี่ได้บ้าง

ถนนก่อนถึงทางเข้าถนนวัดจะมีแม่น้ำ Indus River (แม่น้ำสินธุ) ไหลผ่านคนส่วนใหญ่จะนิยมมาจอดรถถ่ายรูปตรงนี้กัน ริมถนนที่ติดกับแม่น้ำช่วงป้ายหลักกิโลเมตรที่เขียนว่า KARU 8 (NH-3) จะเป็นจุดแรกที่คนนิยมถ่ายรูปกันเพื่อให้ได้ภาพด้านบน

จากนั้นเราก็ขับรถเข้ามาที่ถนน Stakna แล้วจะเจอสะพานเพื่อข้ามไป และ ขึ้นไปบนวัดสะพานเหล็กตรงนี้แหละที่เราสามารถลง และ ให้รถไปจอดรอพวกเราข้างหน้าได้ ธงหลากสีเหล่านี้ถ่ายออกมาสวยนะ

ที่นี่ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 16 หรือมีอายุได้ประมาณ 500 ปีมาแล้ว โดยถูกสร้างโดยนักวิชาการและนักบุญชาวภูฏาน Chosje Jamyang Palkar โดยปัจจุบันที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของพระประมาณ 30 รูป

อารามต่างๆของวัดค่อนข้างเก่าแก่ แต่ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนแถวนั้นได้เป็นอย่างดี ช่วงที่เราไปมีพิธีสถาปนาองค์ลามะ ซึ่งยังมีอายุน้อยแต่จัดพิธีเรียบง่าย และมีรถแห่ไปทั่วเมืองเช่นกัน

นอกจากนั้นแล้วที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปข้างล่าง แล้วเห็นแม่น้ำ และ บ้านผู้คนที่กระจายตัวกันอยู่ได้อีกด้วยถือเป็นอีกจุดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวที่เลห์ ลาดัก

Khun Peung (6 August Journey)

6 August Journey เป็นผู้หญิงสาย IT ที่ชอบท่องเที่ยว และ ชอบการ Staycation เป็นชีวิตจิตใจ รวมทั้งยังชอบลิ้มลอง Hotel Dining + Omakase โดยเน้นให้ข้อมูลที่ละเอียดสำหรับทุกคนไปตามรอยได้