Pangong Lake | ทะเลสาปสีเทอร์ควอยซ์ ที่สูงที่สุดในโลก

Pangong Lake หรือ Pangong Tso เป็นทะเลสาปในที่สูง ที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก และการมาที่นี่ก็ต้องผ่าน Chang La Pass เทือกเขาที่สวย และ สูงถึง 5360 เมตร ใช้เวลาถึง 5 ชั่วโมงในการมาจากเมืองเลห์ ตามเรามา 6 August Journey จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่ให้ฟัง

ที่นี่เป็นทะเลสาปน้ำเค็มที่ได้ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ตัวเขาเองเกิดจากธรรมชาติไม่ได้รวมตัวกับแม่น้ำใดๆ เกิดขึ้นอิสระมีความยาวถึง 134 กิโลเมตรทำให้เวลาเราไปชม เราจะรู้สึกว่าทะเลนี้มันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

โดยความยาวของทะเลสาป 60% จะอยู่ในประเทศจีน และอีก 40% จะอยู่ในประเทศอินเดียจุดที่เรามาชมนี่เอง ช่วงเวลาที่แนะนำให้มาชมที่จะเห็นแสงแดดสาดลงมาเลยจะเป็นช่วงเช้าถึงบ่าย 2 โมง หลังจากนั้นแดดจะเริ่มไม่ส่อง

หรือจะมารับแสงเช้า และ แสงเย็นก็ได้แต่สีน้ำที่อยากเห็นจะไม่เห็นสีเทอร์ควอยซ์ นี่เป็นประสบการณ์ตรงที่เราได้เจอด้วยตัวเองเพราะเราไปถึงบ่าย 3 ครึ่งแสงก็หมดแล้ว

ในช่วงฤดูหนาวที่นี่น้ำจะนิ่ง และแข็งเป็นน้ำแข็ง โดยปกติแล้วทะเลสาปแห่งนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อาจเพราะเป็นน้ำเค็ม แต่ก็ยังพบกุ้งเล็กๆไหว้อยู่บริเวณตื้นๆ และมีพวกเป็ด และ นกนางนวลมากมายว่ายน้ำ