Chiang Kai-Shek memorial hall (อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก) | ความอลังกาลของแสงเช้ารอดเข้าประตู

Chiang Kai-Shek memorial hall
Chiang Kai-Shek memorial hall

Chiang Kai-Shek memorial hall – หนึ่งในเรื่องราวความเป็นไต้หวัน หนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีท่านนี้ เจียง ไคเชก ที่ท่านถือเป็นบุคคลสำคัญในการนำพาไต้หวันให้มีวันนี้ ที่นี่จึงเป็นที่รำลึกถึงท่านได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้ามาช่วงเช้าตรู่ด้วยแล้ว เราจะสามารถมองเห็นแสงเช้าลอดประตูมาได้ ตามฉันมา 6 August Journey จะพาไปชมกัน

การเดินทาง & ที่นี่มีอะไร
การเดินทาง – MRT สถานี Chiang Kai-Shek Memorial Hall (สายสีแดง) ทางออกที่ 5
ที่นี่มีอะไร – พิธีเชิญธงสู่ยอดเสาช่วงเช้า และ มีพิธีผลัดเปลี่ยนเวรทหารทุกชั่วโมง นอกจากนั้นแล้วใน Hall ยังมีของมีค่า และ เรื่องราว ข้าวของเครื่องใช้ที่ท่าน เจียง ไคเชก เคยใช้

ที่นี่มี 2 ฮอลล์ใหญ่ๆ ขนานกันมา โดยจะมีจตุรัสเสรีภาพคั่นกลางระหว่าง 2 ฮอลล์ ซึ่งทั้ง 2 ที่ถูกจัดให้เป็นโรงละครแห่งชาติ และ ที่จัดคอนเสิร์ตแห่งชาติ ส่วนอีกด้านของจตุรัสเสรีภาพก็จะเป็น อนุสรณ์สถานเจียงไค เชก นั้นเอง

อาคารอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก จะเป็นอาคารสีขาว หลังคาสีน้ำเงิน อยู่ทางตะวันออกของจตุรัสเสรีภาพ โดยความงามและความเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่คงจะเป็นหลังคา และ ตัวอาคาร ที่มีความหมายซ่อนอยู่ในหลายๆเรื่องๆ ไม่ว่าจะเป็นบันได 89 ขั้นที่หมายถึงอายุของท่าน

Chiang Kai-Shek memorial hall

Chiang Kai-Shek memorial hall

ในเรื่องของพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม ที่จะมีขึ้นทุกต้นชั่วโมงตั้งแต่ 10:00-16:00 ของทุกวัน ถ้าไม่เคยเห็นเราขอแนะนำให้กะเวลาดีๆ เพื่อมาชมพิธี มีความเป็นระเบียบและเป๊ะมาก

 

 7,189 total views,  4 views today